Hedef ve Yetenekler

HEDEF
Hizmet yapılacak kurum, kuruluş veya kırsal alanda yaşayan insanların tarımsal problemlerine çözüm üretmek, tarım politikalarına görüş katmak, tarımsal üretim ve ticaret de strateji geliştirmek, kırsalda yaşayan insanların gelir seviyelerini arttırmak,

YETENEKLER
• Kırsal Kalkınma alanlarında mevcut durum tespit çalışmaları,
• Kırsalda yaşayan insanların gelir seviyelerinin arttırıcı projeler oluşturmak,
• Tarımsal Üretim ve Ticarette sorun tespiti ve çözüm önerileri oluşturmak,
• Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri,
• Tarımsal Yatırım, Finans Yönetimi, İzleme Değerlendirme, Raporlama ve İstatistik
• Kurumsal iletişim ve işbirlikler
• Tarımsal Organizasyonlar ve eğitim hizmetleri
• Tarımsal üretimden başlayarak pazarın oluşturulmasına kadarki süreçte danışmanlık hizmetleri